Rola sukcesora po przejęciu sterów w firmie


Najważniejszym zadaniem sukcesji jest zapewnienie organizacji ciągłości działania. Zakładając biznes i prowadząc firmę samodzielnie, właściciel pragnie wychować następcę, który przejmie dorobek jego życia i będzie kontynuował jego dzieło. Nie zawsze jednak – wydawałoby się – najbardziej naturalne rozwiązanie polegające na przekazaniu władzy potomkowi, okazuje się najprostsze i w pełni odzwierciedla wyobrażenie nestora.

Podsumowanie

  1. Ustalenie komu i jaką rolę nestor powinien przekazać w obliczu przekazania biznesu sukcesorom jest bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia kontynuacji działalności firmy.
  2. Podejmując próbę zidentyfikowania funkcji, przed objęciem których stoi sukcesor, w obliczu wyjścia nestora z biznesu, można wyróżnić funkcję zarządzającego, funkcję nadzorującego oraz funkcję właściciela.

Z chwilą, gdy w życiu nestora przychodzi moment, w którym ma on przekazać pielęgnowany od lat biznes, staje przed dylematem, zadając sobie pytanie czy jego potomkowie są gotowi i posiadają niezbędne kompetencje, aby przejąć firmę. Ustalenie komu i jaką rolę nestor powinien przekazać jest bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia kontynuacji działalności firmy. Jakie zatem role może przejąć sukcesor zastępując dotychczasowego właściciela?

Sukcesor jako zarządzający

W dzisiejszych czasach system zarządzania ulega transformacji. Od następcy nie oczekuje się bycia ekspertem w wielu dziedzinach. Pokolenie sukcesorów uczy się profilu działalności firmy i specyfiki jej branży od podstaw, jednak zazwyczaj edukuje się w kierunku  bycia menedżerem i przejmuje kontrolę jako zarządzający. Niemniej jednak, aby uczynić to, w pierwszej kolejności musi zbudować swój autorytet i zmierzyć się z postrzeganiem jego osoby jako protegowanego rodziców, który obejmuje stanowisko jedynie dzięki koligacjom. To jak kadra pracownicza będzie postrzegała następcę dotychczasowego właściciela będzie miało istotne znaczenie dla powodzenia procesu sukcesji, ale również dla przyszłości firmy.

Sukcesor jako nadzorujący

Nie wszyscy sukcesorzy posiadają predyspozycje do zarządzania, co więcej nie koniecznie muszą chcieć piastować taką funkcję w firmie. Rozdzielenie zarządzania od własności sprawia, że właściciele nie mają bieżącego wpływu na działania firmy. Warto zatem, aby rola ta została powierzona osobom zaufanym, natomiast dzięki stworzeniu efektywnego systemu motywacyjnego dla menedżerów, cele wyznaczone przez właścicieli stały się jednocześnie źródłem motywacji dla zarządzających. Innym z narzędzi umożliwiającym trzymanie pieczy nad rodzinnym biznesem jest powołanie organu nadzoru, w skład którego wejdą członkowie rodziny – sukcesor, nestor. Działanie powołanej do tego celu rady nadzorczej będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia kontynuacji istnienia firmy rodzinnej.

Sukcesor jako właściciel

W praktyce, można spotkać się również z przypadkami, kiedy nestor staje w obliczu braku następcy, który byłby według niego przygotowany do funkcji zarządzającego, czy chciał w jakikolwiek sposób uczestniczyć w życiu firmy. Wówczas nestor może zapewnić potomkowi miejsce w strukturze własnościowej firmy gwarantując mu zabezpieczenie finansowe, w postaci czerpania korzyści z przyszłych zysków, przy jednoczesnym zaangażowaniu w prowadzenie firmy osób z zewnątrz posiadających zarówno wiedzę merytoryczną, jak i odpowiednie doświadczenie.

Właściciel chcąc pozostawić firmę w rękach rodziny, ale również zapewnić przyszłość firmie, musi odpowiednio przemyśleć decyzje względem przekazania zarządzania, kontroli i własności następcom. Sam proces delegowania funkcji na sukcesorów powinien odbywać się etapami. Rozpoczęcie procesu odpowiednio wcześnie, umożliwi nestorowi właściwe przygotowanie sukcesorów do pełnienia wyznaczonych im ról, bądź też pozwoli przygotować się na wdrożenie rozwiązania alternatywnego w przypadku braku odpowiednich kandydatów do przejęcia biznesu. 

Historie firm takich, jak Twoja:

Zadzwoń do nas lub napisz...

Jabłońska Majaradca prawny, menedżer w Zespole Sukcesyjnym Grant Thornton

maja.jablonska@pl.gt.com
+48 661 530 073
Bednarski DariuszPartner Zarządzający Grant Thornton

dariusz.bednarski@pl.gt.com
+48 601 728 683
Małgorzata KuikPartner Grant Thornton

malgorzata.kuik@pl.gt.com
+48 603 668 125

...lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy w 24h