Sukcesja menedżerska

Zachodzi w przypadku przekazania operacyjnego zarządzania firmą zarządowi zewnętrznemu przy zachowaniu własności firmy rodzinnej. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie firmy w majątku rodziny, nawet jeżeli sukcesorzy nie chcą lub nie mogą zaangażować się w prowadzenie biznesu i jednocześnie dokonać profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną.

Artykuły o sukcesji menedżerskiej
Czytaj

Pierwsza rada – staraj się nie być w tej sytuacji. A jeśli już w niej jesteś – miej dobry Zespół, żeby móc uregulować wszystkie kwestie.

Krzysztof Bernaciak, AMB Technic

Kim może być menedżer?

W tym przypadku możliwe są dwa rozwiązania – wybór menedżera spośród pracowników firmy (po jego uprzednim przygotowaniu do pełnienia nowej roli) lub zatrudnienie osoby zarządzającej spoza Firmy Rodzinnej. Wybór odpowiedniej osoby wymaga rozważenia wielu czynników, w tym struktury firmy, kultury organizacyjnej oraz wyzwań stojących przed Firmą Rodzinną.

Sukcesja menedżerska – jak osiągnąć sukces?

Kluczowym elementem dla powodzenia sukcesji odpowiednio zaprojektowany i wdrożony proces zmiany zarządzania, w szczególności obejmujący wypracowanie ścieżki przygotowania menedżera do pełnienia nowej roli oraz określenie zasad współpracy właścicieli, zarządu i pracowników. Przekazanie zarządzania powinno się odbywać w ramach dobrze zaplanowanego procesu, uwzględniającego potrzeby firmy rodzinnej.

Czytaj o sukcesji menedżerskiej:

"Przyszłość mojej firmy" książka ekspertów sukcesyjnych Grant Thornton O przyszłości wykraczającej poza jedno pokolenie
Otrzymaj książkę

Porozmawiajmy o Sukcesji

Proces strukturyzacji sukcesji, sprzedaży biznesu, poszukiwania inwestora, profesjonalizacji zarządzani, są procesami długotrwałymi i skomplikowanymi. Dlatego też z wielu względów, w tym emocjonalnych, obiektywizm, wiedza i doświadczenie zewnętrznego doradcy odgrywają w nim z reguły kluczową rolę. Nasze doświadczenia wskazują, że głębsza refleksja na temat przyszłości firmy zawsze prowadzi do strategicznych wniosków i pozwala wybrać rozwiązania optymalne zarówno z perspektywy korzyści właściciela, jak i samej firmy.

Zadzwoń do nas lub napisz...

Jabłońska Majaradca prawny, menedżer w Zespole Sukcesyjnym Grant Thornton

maja.jablonska@pl.gt.com
+48 661 530 073
Bednarski DariuszPartner Zarządzający Grant Thornton

dariusz.bednarski@pl.gt.com
+48 601 728 683
Małgorzata KuikPartner Grant Thornton

malgorzata.kuik@pl.gt.com
+48 603 668 125

...lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy w 24h