Jak powinno wyglądać przygotowanie firmy do sprzedaży?


Sprzedaż firmy jest procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania. Na tym etapie warto dołożyć starań, ponieważ im lepiej firma będzie przygotowana, tym proces będzie przebiegał sprawniej i będzie miał większe szanse na pozytywny finał a jego efekt końcowy przyniesie właścicielowi oczekiwane korzyści.

Podsumowanie

  1. Przygotowanie firmy do sprzedaży jest niezmiernie ważnym krokiem przed uruchomieniem procesu sprzedaży.
  2. Dążąc do osiągnięcia oczekiwanych korzyści z transakcji sprzedaży firmy, właściciel powinien budować strategię negocjacyjną w oparciu o dokonanie oceny kondycji firmy.
  3. Badanie vendor due diligence dostarcza właścicielowi niezależnej oceny o stanie przedsiębiorstwa oraz o ewentualnych ryzykach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji.

Dlaczego warto przygotować firmę do sprzedaży?

Działania mające na celu doprowadzenie do zbycia przedsiębiorstwa na rzecz zainteresowanego inwestora, powinny rozpocząć się od dokonania oceny stanu faktycznego firmy, a mianowicie analizy firmy pod kątem prawnym, podatkowym, organizacyjnym oraz finansowym. Właściciel chcąc wyjść z biznesu i jednocześnie osiągnąć najkorzystniejsze warunki transakcji powinien znać potencjalne czynniki ryzyka, które mogłyby wpłynąć na przebieg procesu sprzedaży oraz wycenę firmy.

Vendor due diligence – po co?

Przegląd wewnętrzny przedsiębiorstwa pozwoli uzyskać szczegółowe informacje na temat firmy, a także daje możliwość wypracowania właściwego stanowiska negocjacyjnego. Po przeprowadzeniu badania dotychczasowy właściciel będzie w stanie wstępnie ocenić jaki może być przebieg transakcji i na co może zwrócić uwagę inwestor w trakcie badania due diligence. Badanie vendor due diligence pozwoli zidentyfikować słabe strony, ale również atuty firmy, które podczas negocjacji powinny być odpowiednio wyeksponowane.

Vendor due diligence – korzyści?

Przed rozpoczęciem procesu sprzedaży:

  • identyfikacja występujących ryzyk, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji
  • wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z inwestorami
  • możliwość odpowiedniego przygotowania się sprzedającego do negocjacji

W trakcie procesu sprzedaży:

  • pełna świadomość i kontrola nad zakresem przekazywanych informacji poufnych
  • wszelkie dokumenty zebrane na potrzeby vendor due diligence mogą zostać efektywnie wykorzystane dla celów późniejszego due diligence przeprowadzanego przez inwestorów, lub w określonych sytuacjach ich odpowiednie części lub całość wyników badania może być wręcz udostępniona inwestorowi
  • w przypadku zaproszenia do rozmów szerszego grona inwestorów – możliwość sprawnego przeprowadzenia badania due diligence jednocześnie dla wszystkich potencjalnych nabywców

Planując sprzedaż firmy, właściciel powinien odpowiednio przygotować się do rozmów z inwestorami. Uruchomienie badanie vendor due diligence jeszcze przed rozpoczęciem procesu sprzedaży umożliwi przedsiębiorcy przede wszystkim obniżenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk oraz nieprawidłowości występujących w organizacji, a tym samym zwiększenie szans na osiągnięcie przez właściciela najkorzystniejszych warunków transakcji.

Historie firm takich, jak Twoja:

Zadzwoń do nas lub napisz...

Jabłońska Majaradca prawny, menedżer w Zespole Sukcesyjnym Grant Thornton

maja.jablonska@pl.gt.com
+48 661 530 073
Bednarski DariuszPartner Zarządzający Grant Thornton

dariusz.bednarski@pl.gt.com
+48 601 728 683
Małgorzata KuikPartner Grant Thornton

malgorzata.kuik@pl.gt.com
+48 603 668 125

...lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy w 24h