Czy typ inwestora ma wpływ na przebieg procesu sprzedaży firmy?


Ścieżek sprzedaży firmy jest co najmniej kilka. Nie bez znaczenia jest charakter inwestora oraz obrana strategia wyjścia z biznesu właścicieli. W zależności od tego, kto będzie występował w roli potencjalnego nabywcy, przebieg procesu będzie się różnił.

Podsumowanie

  1. Duże znaczenia dla przebiegu procesu sprzedaży firmy ma typ inwestora, który przystępuje do transakcji.
  2. Inwestor branżowy to podmiot, który skupia się na wzmocnieniu pozycji na rynku poprzez osiągnięcie synergii z podmiotem przejmowanym.
  3. Inwestor finansowy to podmiot, który najczęściej poprzez wsparcie kapitałowe nabywanej firmy pozwalające na realizację inwestycji, umożliwia jej dynamiczny rozwój dążąc do maksymalizacji jej wartości, aby następnie zrealizować zyski w przyszłej transakcji odsprzedaży firmy.

Inwestor strategiczny czy finansowy?

Myśląc o sprzedaży biznesu należy rozważyć transakcję z inwestorem branżowym, zwanym również strategicznym lub inwestorem finansowym, rozumianym najczęściej jako fundusz Private Equity/Venture Capital.

Inwestor strategiczny

Inwestor branżowy to podmiot, który funkcjonuje w tej samej branży co firma nabywana lub też w branży pokrewnej, lub w jakimś stopniu powiązanej z rynkiem sprzedającego. Jego celem jest nabycie pakietu kontrolnego lub przejęcie całości firmy sprzedającego.

Inwestor strategiczny podejmując się procesu akwizycyjnego kieruje się mi.in. takimi pobudkami jak:

  • wejście na rynek podmiotu przejmowanego i pozyskanie lokalnych zasobów oraz klientów,
  • pozyskanie mocy produkcyjnych, tj. zasobów ludzkich wraz z kompetencjami, oraz dostępu do nowych produktów/rozwiązań/technologii – w kontekście uzupełniania oferty o komplementarne produkty/usługi/brandy,
  • poszerzenie łańcucha wartości, w przypadku przejęcia dostawcy lub odbiorcy.

Integracji z podmiotem branżowym towarzyszy zarówno synergia przychodowa, jak i kosztowa, a wszystkie wspomniane elementy sprawiają, że konkurencyjność i atrakcyjność połączonych podmiotów rośnie.

Ponadto, tego typu inwestor kalkuluje stopę zwrotu porównując poniesione nakłady do korzyści wynikających z przyrostu zysku, mając na uwadze zarówno zysk przejmowanego podmiotu, jak i dodatkowe zyski wynikające z uzyskanych, w wyniku przejęcia firmy, synergii.

Inwestor finansowy

Z kolei inwestor finansowy to podmiot, który dokonuje inwestycji w firmy z różnych branż występujących na rynku, wykorzystując w tym celu zgromadzone od inwestorów środki finansowe. Przedmiotem transakcji nie musi być pakiet większościowy, dotychczasowy właściciel może zachować kontrolę nad firmą.

Kluczowym kryterium wyboru podmiotów do przejęcia jest co do zasady potencjał ich wzrostu. Plan inwestycyjny inwestora finansowego obejmuje wzrost wartości przejmowanej firmy w horyzoncie 4-6 lat oraz jej sprzedaż. Stąd też będzie on dostarczał jej kapitał na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zapewniał odpowiednie zaplecze w postaci know-how, doświadczenia, czy kontaktów wspierając w ten sposób rozwój nabytego przedsiębiorstwa dążąc do maksymalizacji jego wartości, aby ostatecznie w przyszłości sprzedać go realizując zyski.

Inwestorzy finansowi bardzo chętnie współpracują z właścicielami, którzy pozyskując środki na sfinansowanie przedsięwzięć mają możliwość realizacji określonych celów rozwojowych oraz uczestnictwa we wspólnej sprzedaży firmy na rzecz kolejnego nabywcy.

Który typ inwestora będzie odpowiedni do rozmów o sprzedaży firmy? Takie pytanie powinien zadać sobie właściciel planując wyjście z biznesu. Od obranej strategii sprzedaży przedsiębiorstwa zależeć będzie czy do rozmów zostanie zaproszony inwestor branżowy czy finansowy, a tym samym jak będzie wyglądał przebieg transakcji i dalsze losy firmy.

Historie firm takich, jak Twoja:

Zadzwoń do nas lub napisz...

Jabłońska Majaradca prawny, menedżer w Zespole Sukcesyjnym Grant Thornton

maja.jablonska@pl.gt.com
+48 661 530 073
Bednarski DariuszPartner Zarządzający Grant Thornton

dariusz.bednarski@pl.gt.com
+48 601 728 683
Małgorzata KuikPartner Grant Thornton

malgorzata.kuik@pl.gt.com
+48 603 668 125

...lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy w 24h