Proces sprzedaży firmy – etap przedtransakcyjny


W życiu każdego właściciela firmy przychodzi moment, w którym należy podjąć decyzję o jej dalszych losach. Niejednokrotnie jest tak, że dzieci nie są zainteresowane dalszym prowadzeniem biznesu-wówczas dobrym rozwiązaniem jest sprzedaż spółki. Wprowadzenie do firmy inwestora umożliwi jej dalszy rozwój, a właścicielowi poczucie, że wysiłek jaki włożył w budowanie jej pozycji nie zostanie zniweczony.

Podsumowanie

  1. Podejmując decyzję o sprzedaży firmy należy się do takiego procesu odpowiednio przygotować, zidentyfikować potencjalnych inwestorów i zweryfikować ich zainteresowanie.
  2. Najbardziej pożądanym zakończeniem etapu przedtransakcyjnego jest uzyskanie kilku ofert niewiążących, które umożliwiają porównanie wyceny rynkowej biznesu oraz przygotowanie odpowiedniej strategii prowadzenia rozmów z wybranym inwestorem.

Proces sprzedaży firmy można podzielić na dwa etapy: przedtransakcyjny oraz transakcyjny, trwające łącznie do 12 miesięcy.

Pierwszy z nich będący przedmiotem niniejszego artykułu – etap przedtransakcyjny obejmuje przygotowanie transakcji, zainicjowanie kontaktu z inwestorami i zakończony jest przedłożeniem przez inwestora oferty niewiążącej nabycia udziałów/akcji.

Przygotowanie do transakcji

Na początku procesu kluczowym elementem jest dookreślenie oczekiwań właścicieli odnośnie wyceny firmy i zestawienie ich ze stosowaną praktyką rynkową. Dążąc do zweryfikowania wyobrażenia właścicieli o wartości sprzedawanego biznesu dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu przedtransakcyjnego (vendor due diligence), który umożliwia identyfikację zarówno mocnych, jak i słabych stron mogących w znaczący sposób wpłynąć na wycenę spółki.

W ramach dalszych prac następuje wytypowanie grupy podmiotów, do których zostanie skierowana informacja o planowanej sprzedaży biznesu. Wynikiem współpracy doradcy oraz właścicieli jest sporządzenie Długiej Listy Inwestorów, na której zostają umieszczone podmioty spełniające oczekiwania właścicieli (inwestor finansowy/branżowy) oraz posiadające odpowiednie zasoby umożliwiające im przeprowadzenie procesu akwizycyjnego.

Zainicjowanie kontaktu z inwestorami

W celu zbadania zainteresowania inwestorów, sporządzany jest krótki materiał o firmie obejmujący podstawowe informacje o profilu jej działalności oraz dane finansowe. W tym miejscu warto wspomnieć o poufności procesu: nazwa firmy zostaje ujawniona dopiero w momencie podpisania przez inwestora umowy o zachowaniu poufności.

Zakres wyżej wspomnianych informacji powinien być wystarczający do przedstawienia przez inwestora wstępnej propozycji nabycia udziałów- Oferty niewiążącej.

Jeżeli spełnia ona oczekiwania właścicieli inwestor przeprowadza szczegółowe badanie due diligence w celu potwierdzenia stanu firmy w różnych obszarach.

Jednym z najbardziej oczekiwanych scenariuszy jest odbycie kilku spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz otrzymanie od nich Ofert niewiążących, co w kontekście dalszego procedowania umożliwia efektywne negocjacje, zwłaszcza w zakresie wyceny.

Sprzedaż firmy jest jedną z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez właściciela biznesu. W tym kontekście istotne jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu oraz zidentyfikowanie grupy potencjalnych inwestorów, którzy dzięki rozbudowanym kanałom dystrybucji, sieci kontaktów oraz środkom finansowym w znaczący sposób mogą przyczynić się do dalszego rozwoju przejmowanej firmy.

Historie firm takich, jak Twoja:

Zadzwoń do nas lub napisz...

Jabłońska Majaradca prawny, menedżer w Zespole Sukcesyjnym Grant Thornton

maja.jablonska@pl.gt.com
+48 661 530 073
Bednarski DariuszPartner Zarządzający Grant Thornton

dariusz.bednarski@pl.gt.com
+48 601 728 683
Małgorzata KuikPartner Grant Thornton

malgorzata.kuik@pl.gt.com
+48 603 668 125

...lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy w 24h